Ja, ik machtig Het Markttheater om éénmalig het volgende bedrag van mijn rekening af te schrijven (SEPA-machtiging):

    MV     
    Stichting De Gloed
    Zwanenburgwal 154, 1011 JH Amsterdam