Ja, ik machtig Het Markttheater om tot wederopzegging het onderstaande bedrag maandelijks van mijn rekening af te schrijven (SEPA-machtiging):

Stichting De Gloed
Zwanenburgwal 154, 1011 JH Amsterdam
Incassant-ID: ?