Skip to main content

ORGANISATIE

Blaast nieuw leven in het theater op de markt.

Het Markttheater blaast niet leven in het theater op de markt. Voorstellingen worden midden op marktpleinen in Amsterdam en Rotterdam voor een divers publiek gespeeld. Vanuit vers materiaal gebaseerd op improvisaties, journalistiek onderzoek, samenwerkingen en een anarchistische aanpak ontstaan voorstellingen. Het Markttheater maakt volkstheater over klein sores en grote politiek, over lokale verhalen tot de absurditeit van het bestaan. Vanuit het thuis op de Dappermarkt worden verbindingen gelegd met de buurt en ontkiemen projecten.

Bestuur

Vanaf 2017 is Het Markttheater een stichting met als bestuursleden: Jarrod Francisco (voorzitter), Nora Duijf (penningmeester) en Freek Janssens (secretaris). Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door artistiek leider Sean Hauser en zakelijk leider Pieter van Adrichem.

ANBI

Stichting De Gloed (Het Markttheater) is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan Stichting De Gloed.

Gegevens Stichting De Gloed

Stichting De Gloed
Klapmutsenveem 26, 1019 HV Amsterdam
RSIN Nummer: 857335650
KvK Amsterdam: 68182902

Doelstelling van Stichting De Gloed

De stichting heeft ten doel: het (doen) bevorderen van alle soorten performance- en podiumkunsten. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het programmeren en faciliteren van podiumkunsten en produceren van podiumkunsten.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. Leden van het dagelijks bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor werkzaamheden die hen door het bestuur zijn toegewezen, anders dan het besturen van de stichting. De hoogte van de vergoeding voor dagelijks bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur middels de jaarbegroting of projectbegrotingen. Hiervoor wordt de CAO Theater als richtlijn gehanteerd. Ook voor overige projectmedewerkers geldt deze CAO als richtlijn.

Jaarverslagen en jaarrekening

In de jaarrekening treft u een uitgebreid overzicht aan van de financiële aspecten van de stichting, met onder andere de kosten van bestuur, medewerkers, baten en overige kosten, almede en overzicht van de gerealiseerde baten en inkomsten en hoe deze zijn aangewend voor de doelstelling. In het jaarverslag – afzonderlijk gepubliceerd – een uitgebreid verslag van de verrichte activiteiten.

Privacyverklaring