Het Markttheater programmeert en produceert voorstellingen voor op de markt. Er wordt nieuw leven geblazen in het eeuwen oude markttheater door. In de directe setting van de markt kan je prikkelende en bijzondere voorstellingen verwachten. Voorstellingen die onderzoekend te werk gaan met de markt als locatie, het genre markttheater herdefiniëren en die reflecteren op wat er nu speelt in de samenleving.

Bestuur
Vanaf 2017 is Het Markttheater een stichting met als bestuursleden: Jarrod Francisco (voorzitter), Nora Duijf (penningmeester) en Freek Janssens (secretaris). Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door artistiek leider Sean Hauser en zakelijk leider Pieter van Adrichem.

ANBI
Stichting De Gloed (Het Markttheater) is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan Stichting De Gloed.

Gegevens Stichting De Gloed
Stichting De Gloed
Klapmutsenveem 26, 1019 HV Amsterdam
RSIN Nummer: 857335650
KvK Amsterdam: 68182902

Doelstelling van Stichting De Gloed
De stichting heeft ten doel: het (doen) bevorderen van alle soorten performance- en podiumkunsten. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het programmeren en faciliteren van podiumkunsten en produceren van podiumkunsten.

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. Leden van het dagelijks bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor werkzaamheden die hen door het bestuur zijn toegewezen, anders dan het besturen van de stichting. De hoogte van de vergoeding voor dagelijks bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur middels de jaarbegroting of projectbegrotingen. Hiervoor wordt de CAO Theater als richtlijn gehanteerd. Ook voor overige projectmedewerkers geldt deze CAO als richtlijn.

Jaarverslagen en jaarrekening
In de jaarrekening treft u een uitgebreid overzicht aan van de financiële aspecten van de stichting, met onder andere de kosten van bestuur, medewerkers, baten en overige kosten, almede en overzicht van de gerealiseerde baten en inkomsten en hoe deze zijn aangewend voor de doelstelling. In het jaarverslag – afzonderlijk gepubliceerd – een uitgebreid verslag van de verrichte activiteiten.

Privacyverklaring

Via deze link kan je onze privacyverklaring lezen.