Skip to main content

VACATURE: ZAKELIJK PRODUCENT

Het Markttheater in Amsterdam/Rotterdam zoekt een zakelijk producent voor 0.2 fte | Vacature voor Betaalde functie, Freelance/ZZP | Sluitingsdatum: 09-11-2022

Het Markttheater is een gezelschap dat nieuw leven blaast in het theater op de markt. Midden op het marktplein brengen we gelaagde en energieke voorstellingen voor een divers publiek. We spelen vers materiaal gebaseerd op improvisaties, die voortkomen uit journalistiek vooronderzoek, samenwerkingen met maatschappelijke partners of volledig uit artistieke anarchie. We spelen in het Nederlands (al dan niet met Vlaamse tongval), maar zoeken altijd naar een fysieke en beeldende kwaliteit om een breed publiek aan te spreken op de markt (van mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, tot kinderen). We maken volkstheater over kleine sores en grote politiek, over lokale verhalen tot de absurditeit van het bestaan. We organiseren ons op collectieve wijze en verdelen verantwoordelijken en organisatorische portefeuilles over de verschillende leden en tijdelijke krachten. De Dappermarkt is sinds 2022 onze vaste basis waar vanuit we verbindingen leggen met de buurt en onze projecten uitzetten.

De kern van het gezelschap wordt nu gevormd door acteur/maker Justin van der Veen, maker/producent Sean Hauser en community maker Lars Kommers. In 2023 wordt deze kern verder uitgebreid. De voorstellingen worden gemaakt met ons ensemble, onder andere bestaande uit acteurs Kathlyn Wuyts, Amro Kasr, Edo Stolk, Sannah Aukes, Yorick Heerkens, Emma Remmelts en Martijn Huisman.

Vanaf januari 2023 zoeken we een

Zakelijk Producent

0,2 fte

Profiel

De zakelijk producent wordt onderdeel van het gezelschap en zal samen met kernlid Sean Hauser verantwoordelijk zijn voor de zakelijke coördinatie. Je ontwikkelt samen met ons de nieuwe (jaar)plannen, bent betrokken in de inhoudelijk-artistieke brainstorms, in het betrekken van partners en onderzoekt de haalbaarheid en potentie van deze plannen. Samen werken we aan de professionalisering van de organisatie, ontwikkeling van strategisch beleid, en de uitvoering van een aantal algemene zakelijke taken. Daarnaast ondersteunt de zakelijk producent de rest van het gezelschap bij fondsenwerving, sponsoring en opbouw van commerciële activiteiten. Het Markttheater heeft de ambitie om op zakelijk vlak ondernemend en innovatief te zijn.

Wat zoeken wij?
 • Affiniteit met de artistieke en maatschappelijke doelstellingen van Het Markttheater;
 • Enthousiasme om in een jonge culturele organisatie te werken;
 • Kennis en inzicht op het gebied van financiële zaken;
 • Ervaring met fondsenwerving, sponsoring en ondernemen;
 • Hbo- of wo-denk- en -werkniveau;
 • Schrijfvaardig in Nederlands en Engels.
De creatief producent is (medeverantwoordelijk) voor:
 • Ontwikkelen van (jaar)plannen in samenwerking met de kern;
 • Financiële ondersteuning bij fondsenwerving;
 • Coördinatie en ondersteuning bij ontwikkeling van passende financieringsmix: fondsen, sponsors, mecenassen, De Markttheater Club, De Markttheater Bar;
 • Legt en onderhoudt contacten met zakelijke relaties, vertegenwoordigers van subsidiënten en andere partijen;
 • Medeverantwoordelijk voor positionering en contact richting gemeente, overheid en andere relevante partijen (daar waar mogelijk in samenwerking met bestuur);
 • Financiële administratie: bewaking liquiditeit en uitgaven. Contact met boekhouder over administratie en jaarrekening.
 • Regelt planning, organisatie en verslaglegging van bestuursvergaderingen (ten minste tweemaal per jaar).
 • Over de uitvoering van zijn/haar taken legt de zakelijk producent samen met de kerngroep verantwoording af aan het bestuur.
Wij bieden
 • Inhoudelijke inspraak binnen collectieve werkwijze;
 • Salariëring conform cao Toneel en Dans;
 • Een functie met flexibele werktijden;
 • De mogelijkheid om deel uit te maken van een jong en bevlogen gezelschap.

Waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, wij zijn van mening dat inclusie en diversiteit de sleutel is tot succes. We nodigen dus nadrukkelijk iedereen van harte uit om te reageren die zich hierin herkent en aansluiting vindt met het profiel.

Sollicitaties kunnen tot 21 november worden gestuurd naar Jarrod Francisco (voorzitter bestuur / bestuur@markttheater.nl) en voor informatie kun je contact opnemen met Sean Hauser (oprichter / kernlid / contact: sean@markttheater.nl). Op basis van een (korte) motivatiebrief en cv gaan we graag het gesprek aan.